اخبار

1396/07/20
بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری همایش ، به منظور ارائه خدمات ارزنده به فرهیختگان شرکت کننده ، دبیرخانه همایش نسبت به تهیه و ارسال گواهینامه معتبر حضور در همایش و ارائه مقالات به نویسندگان اقدام خواهد نمود.


بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری همایش ، به منظور ارائه خدمات ارزنده به فرهیختگان شرکت کننده ، دبیرخانه همایش نسبت به تهیه و ارسال گواهینامه  معتبر حضور در همایش و ارائه مقالات به نویسندگان اقدام خواهد نمود. شرکت کنندگان و سخنرانان می توانند پس از برگزاری همایش به منظور اخذ مدارک معتبر به پنل  کاربری خود مراجعه نمایند .

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !