دبیر و کمیته علمی

صفحه اصلی > دبیر و کمیته علمی

 دبیرعلمی همایش
 
دکتر حمید مقدسی / عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سابقه علمی، پژوهشی و اجرائی:

دکتر حمید مقدسی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از گروه مدیریت و فناوری اطلاعات استایشان در سوابق اجرایی خود بیست و چهار سال مدیریت گروه مذکور، پنج سال فعالیت در سمت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی را دارد. همچنین مدت سه دوره دو ساله بصورت انتخابی و انتصابی مسئولیت دبیری بورد مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی را در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برعهده داشته است. وی از موسسین رشته و انجمن انفورماتیک پزشکی است که از سال 1391 ریاست انجمن علمی انفورماتیک پزشکی کشور را بر عهده دارد. اولین و دومین سمینار انفورماتیک پزشکی کشور در سال 1389و 1390 به همت ایشان برگزار گردید. راه اندازی رشته فناوری اطلاعات سلامت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دوره مسئولیت  دبیر بوردی ایشان محقق گردید.

تالیف کتب: فرهنگ اصطلاحات پزشکی، آشنایی با کامپیوتر و درک مفهوم نرم افزار، کیفیت اطلاعات در مراقبت های بهداشتی، داده پردازی بهداشتی، کاربرد آمار در مدیریت بیمارستانی و ترجمه کتب : مقابله با بحران، صرع بیماری مقدس، و دکترها هم مریض می شوند و نیز ویراستاری چندین کتاب در کارنامه علمی و فرهنگی ایشان قرار دارد.

در حال حاضر دکتر حمید مقدسی عضو زیر گروه همگرایی فرهنگستان علوم پزشکی می باشد.

 

اعضای کمیته علمی همایش

دکتر مسلم بهادری/ استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر داریوش فرهود/ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی تهران

دکتر سید حسن مقدم نیا/ عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر بیژن رنجبر/ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر حمید بیگی/ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر پیام حنفی زاده/ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سید محسن معصوم زاده/ عضو هیئت علمی سازمان‌ پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دکتر امیر ناصر اخوان/ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر  اسماعیل زارعی زوارکی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حجت الله حاجی حسینی / عضو هیئت علمی و رئیس سازمان‌ پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دکتر کمال عقیق/ عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

دکتر رضا صفدری/ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد حسین یارمحمدی/ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر سعید شکرالهی/ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فرحناز صدوقی/ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مهرداد فرزندی پور/ عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر منوچهر امیری فیروزکوهی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تنکابن

دکتر محمدرضا ولی زاده/ عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر سعید کریمی/ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر امید براتی/ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر سهیلا خدامی/ عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر رامین کریمی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ملارد

دکتر علی سلیمانی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ملارد

دکتر رکسانا شریفیان/ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر رضا رافع / عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

دکتر مرتضی همت/ عضو هیئت علمی علوم پزشکی ساوه 

دکتر زهرا مستانه/عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکتر مریم جهانبخش/ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر حمیدرضا احمدی فر/ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

دکتر فرهاد مردوخی / عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر محمد حسین رضوانی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد قزوین

دکتر حمیدرضا پیکری/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

دکتر مجید خلیلیان/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد البرز

دکتر رضا بشارتی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ایلام

دکتر جعفر امامی پور/ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام