گالري

صفحه اصلی > گالري


 

 

 

 

 

 

 دکتر حمید مقدسی
(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی )

 دکتر رفعت بیات
(موسس و قائم مقام آموزش عالی فاران مهر دانش)

            دکتر حسن زمانی
(مشاور عالی ریاست مجلس شورای اسلامی)

 

 

 

 دکتر پیام حنفی زاده
(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

 دکتر پیام حنفی زاده
(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

 دکتر مسلم بهادری ( استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس گروه  علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی)

  مصاحبه با خانم دکتر رفعت بیات
(رئیس همایش)

 دکتر رضا صفدری
(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران )

  دکتر رضا صفدری (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران )

 

 

 

 اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

 مصاحبه با خانم دکتر شیرین عیانی
( دبیر اجرایی همایش)

  مصاحبه با دکتر حمید مقدسی (دبیر علمی همایش)

 

 

 

 سخنرانان پنل تخصصی اول ( دکتر  امیر ناصر اخوان-دکتر سید حسن مقدم نیا-دکتر مریم طایفه محمودی)

 مهندس جهانی کیا

 اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

 

 

 

 

 امید پوره ئیعلی گمارنوری
(
راکتور چند مرحله ای تصفیه پساب های صنعتی)

محمد حسین رحمانی (نمایشگرهای تعاملی)

eactive Display

 جوایز مسابقه شناسایی مبتکران سرآمد (شمس) 

 

 

 


پویان شکوری
(مارکر هوشمند تشخیص دهنده محدوده جراحی)

 آلاله رضا لطفی-  فاطمه راستی- مرضیه ابراهیمی- امیررضا عارف (انتقال انتخابی سلول های T اتولوگ فعال شده به صورت ex-vivo با استفاده از ویژگی های مکانیکی – شیمیایی ارگانوئیدهای سرطان(  شریف مرادی
(استفاده از miR-34a برای مهار تومور زدایی سلول های بنیادی پرتوان در هنگام سلول درمانی )

 

 

 
 

رسول نوروزیان قهفرخی
(طراحی ملی نانو فیلتر جذب ذرات معلق خودروی دیزل 
DPF)

 دکتر شادی جمیلی (مدیرعامل بنیاد نیکوکاری جمیلی(

 

 عارفه یاوری (صحت سنجی اخبار و اطلاعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی)

  

 

 اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

اکبر درگلاله- مجید صفا-  شادی طبیبیان -  علی کیـانی  -محمود شمس(استفاده از روش ویرایش ژنی برای اصلاح موتاسیون شایع عامل بیماری کمبود فاکتور 13 انعقادی در ایران)

کلثوم محمودی- حمیدرضا ناجی-یاسر علیزاده( تولید نهال های جنگلی بومی مقاوم به خشکی با استفاده از تکنولوژی نانو ذرات سیلیس  در منطقه زاگرس (Sio 2 Nanoparticles) )

 


 

 

  دکتر زهرا مستانه
( عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان )

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

 سخنرانان پنل تخصصی دوم (دکتر فرحناز صدوقی-دکتر مریم جهانبخش-دکتر زهرا مستانه-دکتر حمید مقدسی)

 

 

 

 

 اعضای پنل تخصصی (دکتر رامین کریمی-دکتر کمال عقیق-دکتر حجت الله حاج حسینی-دکتر علی سلیمانی)

 دکتر سید علی اکبر صفوی
(عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز)

 دکتر شیرین عیانی
(معاونت پژوهشی موسسه آموش عالی فاران مهر )

 


 

 

 دکتر هادی برقی
(همکار علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر)


 دکتر رامین کریمی
( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد)

 دکتر علی سلیمانی
(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ملارد)


 

 

 

 دکتر علیرضا جلالی
(همکار علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش)

 دکتر کمال عقیق
(دانشیار دانشگاه صنعتی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

 دکتر سعید شکرالهی
( استادیار پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی تهران )

 

  

 


 اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

دکتر حمید مقدسی
(عضو هیئت دانشگاه شهید بهشتی)

  دکتر کمال عقیق
(دانشیار دانشگاه صنعتی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)