هزینه ها

صفحه اصلی > هزینه ها

 - هزینه شرکت در همایش: 100 هزار تومان

- هزینه مقالات پذیرفته شده برای عموم: 200 هزار تومان

- هزینه مقالات پذیرفته شده برای دانشجویان: 150 هزار تومان