پیام دبیر علمی

صفحه اصلی > پیام دبیر علمی

فناوری اطلاعات چنان با تار و پود زندگی انسان در آمیخته است که به نظر می رسد تا یک دهه آینده مردم در پاسخ به این سوال که مادر علوم چیست، خواهند گفت فناوری اطلاعات. رسوخ فناوری اطلاعات در تمامی علوم، انکار ناپذیر است و از اصلی ترین کاربردهای آن گسترش مرزهای علم و  دانش از طریق داده کاوی به ویژه  بر پایه هوش مصنوعی است. سلامت الکترونیک نیز مولود تاثیر این فناوری در حوزه بهداشت است که بطور ویژه خود را با شبکه ملی اطلاعات بهداشتی متجلی می سازد.
فناوری اطلاعات علاوه بر آنکه سهمی چشمگیر در ظهور سیستم های خبره دارد موجبات ارتقا کیفیت مراقبتهای بهداشتی را فراهم نموده است. به همین دلیل موسسه آموزش عالی  فاران مهر دانش در راستای اجرای مسولیت خود، پرداختن به کاربردهای فناوری اطلاعات را در توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامتی از طریق برگزاری همایش های مستمر، یک ضرورت اساسی تلقی کرده و به آن اهتمام ورزیده است.